Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne

Wydruki dokumentów

Tworzymy  mechanizmy wydruków seryjnych. Implementujemy wydruki łączone, przygotowujemy wizualizacje wydruków pod potrzeby Klienta.

Wyciągi bankowe

Dostarczamy rozwiązania polegające na dwukierunkowej komunikacji pomiędzy systemem finansowym a systemem bankowości elektronicznej  zarówno w złotówkach jaki i w walutach.

Raporty

Implementujemy raporty dla sprawozdawczości zarządczej i finansowej. Tworzymy bazy danych analitycznych agregujące informacje z wielu baz w celu raportowania skonsolidowanego.

Procesy cykliczne

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań automatyzujących procesy w firmie.

Integracja

Integrujemy systemy na poziomie obustronnej wymiany danych. Umożliwiamy import i eksport danych z plików w wielu formatach. Wspieramy Klientów przy procesie przenoszenia danych pomiędzy bazami danych.

Interfejs

Dopasowujemy interfejs użytkowników do potrzeb stanowiskowych w firmie.

Pozostałe

I wiele innych rozwiązań …

Jednolity plik kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany,  mogą wykorzystać mechanizmy JPK zawarte w enova365.