Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Jednolity plik kontroliny

Jednolity plik kontroliny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o określonej strukturze logicznej, zawierający zapis ksiąg oraz dowodów księgowych, który podatnik zobowiązany jest przekazywać na żądanie organu podatkowego.

Projekt struktur logicznych JPK został podzielony na siedem obszarów, tj.:

  1. Księgi rachunkowe
  2. Wyciągi bankowe
  3. Magazyn
  4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  5. Faktury VAT
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  7. Ewidencja przychodów

Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczy każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego. Przekazywane informacje mogą dotyczyć całości danych zawartych w księgach lub ich części za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Plik ten może być przekazywany organowi kontrolującemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK objęci są wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych (finansowo-księgowych). Wymóg przekazywania plików JPK ma być rozszerzany stopniowo. Duzi przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) zobowiązani są do dostarczania danych w formacie JPK od 1 lipca 2016. Mali i średni przedsiębiorcy do końca czerwca 2018 dane w tym formacie mogą przekazywać fakultatywnie, a od lipca 2018 obowiązek przekazywania danych w postaci JPK będzie dotyczył już każdego przedsiębiorcy.

Ponadto od stycznia 2017r. mali oraz średni przedsiębiorcy, a od stycznia 2018r. również mikro przedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego przesyłania danych z ewidencji VAT w strukturze JPK. Dane te mają być przesyłane nie na żądanie organu, ale automatycznie co miesiąc.

Wprowadzenie JPK ma skutkować zwiększeniem efektywności i wydajności kontroli podatników ukierunkowanej na wykrycie nieprawidłowości w ich rozliczeniach podatkowych. Dzięki JPK kontrola podatkowa będzie zajmowała znacznie mniej czasu, bo podatnik prześle przygotowane dane w określonej strukturze i tym samym spełni swój obowiązek.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa.

Zobacz jak się przygotować!

Jak to działa?

Przekazywanie danych w formacie JPK dotyczyć będzie każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Organy kontroli posiadać będą uprawnienia, aby na żądanie otrzymać od firmy, w toku procedury kontroli wyciągu z ksiąg i dowodów księgowych za wskazany okres, zapisanego w formie elektronicznej w postaci plików o formacie strukturalnym. Dane mają być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych.

schema-JPK

Jak się przygotować na JPK ?

ZOBACZ FILM

 

 

 

JPK_VAT (3) - ważne zmiany !

Do obsługi nowych wzorów JPK_VAT (3) , niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania. Producenci dostosowują programy finansowo-księgowe i wprowadzają do sprzedaży odpowiednie aktualizacje. Od 1 stycznia 2018 rejestrów VAT nie można już prowadzić ręcznie poza programami komputerowymi, a obowiązek składania JPK_VAT ciąży na wszystkich podatnikach VAT. Dużą zmianą w wersji (3) struktury JPK_VAT jest wprowadzenie zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej jeszcze za 2017 rok wersji, wystarczyło wskazać, czy składany plik JPK_VAT jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej składanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt. Ciekawą zmianą jest także wprowadzenie pola, w którym podatnik może wskazać adres e-mail, do przesyłania informacji zwrotnych przez służby skarbowe. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że służby skarbowe stawiają na komunikację w formie elektronicznej: pozwala to skrócić czas wymiany informacji z podatnikiem i znacznie ograniczyć jej koszty.