Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne

Wydruki dokumentów

Tworzymy  mechanizmy wydruków seryjnych. Implementujemy wydruki łączone, przygotowujemy wizualizacje wydruków pod potrzeby Klienta.

Wyciągi bankowe

Dostarczamy rozwiązania polegające na dwukierunkowej komunikacji pomiędzy systemem finansowym a systemem bankowości elektronicznej  zarówno w złotówkach jaki i w walutach.

Raporty

Implementujemy raporty dla sprawozdawczości zarządczej i finansowej. Tworzymy bazy danych analitycznych agregujące informacje z wielu baz w celu raportowania skonsolidowanego.

Procesy cykliczne

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań automatyzujących procesy w firmie.

Integracja

Integrujemy systemy na poziomie obustronnej wymiany danych. Umożliwiamy import i eksport danych z plików w wielu formatach. Wspieramy Klientów przy procesie przenoszenia danych pomiędzy bazami danych.

Interfejs

Dopasowujemy interfejs użytkowników do potrzeb stanowiskowych w firmie.

Pozostałe

I wiele innych rozwiązań …

Nowe wzory deklaracji VAT !

Nowe wzory obowiązują od 1 listopada 2019.

31 października 2019. opublikowano Dzienniku Ustaw w rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nowych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104) dla:

VAT-7 (20),
VAT-7 K (14),
VAT-8 (10),
VAT-9M (9)

Nowe wzory obowiązują od 1 listopada 2019, tzn że nowe deklaracje należy stosować począwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r (czyli pierwszy termin użycia to 25 grudzień 2019).