Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne

Wydruki dokumentów

Tworzymy  mechanizmy wydruków seryjnych. Implementujemy wydruki łączone, przygotowujemy wizualizacje wydruków pod potrzeby Klienta.

Wyciągi bankowe

Dostarczamy rozwiązania polegające na dwukierunkowej komunikacji pomiędzy systemem finansowym a systemem bankowości elektronicznej  zarówno w złotówkach jaki i w walutach.

Raporty

Implementujemy raporty dla sprawozdawczości zarządczej i finansowej. Tworzymy bazy danych analitycznych agregujące informacje z wielu baz w celu raportowania skonsolidowanego.

Procesy cykliczne

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań automatyzujących procesy w firmie.

Integracja

Integrujemy systemy na poziomie obustronnej wymiany danych. Umożliwiamy import i eksport danych z plików w wielu formatach. Wspieramy Klientów przy procesie przenoszenia danych pomiędzy bazami danych.

Interfejs

Dopasowujemy interfejs użytkowników do potrzeb stanowiskowych w firmie.

Pozostałe

I wiele innych rozwiązań …

JPK_VAT (3) - ważne zmiany !

Do obsługi nowych wzorów JPK_VAT (3) , niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania. Producenci dostosowują programy finansowo-księgowe i wprowadzają do sprzedaży odpowiednie aktualizacje. Od 1 stycznia 2018 rejestrów VAT nie można już prowadzić ręcznie poza programami komputerowymi, a obowiązek składania JPK_VAT ciąży na wszystkich podatnikach VAT. Dużą zmianą w wersji (3) struktury JPK_VAT jest wprowadzenie zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej jeszcze za 2017 rok wersji, wystarczyło wskazać, czy składany plik JPK_VAT jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej składanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt. Ciekawą zmianą jest także wprowadzenie pola, w którym podatnik może wskazać adres e-mail, do przesyłania informacji zwrotnych przez służby skarbowe. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że służby skarbowe stawiają na komunikację w formie elektronicznej: pozwala to skrócić czas wymiany informacji z podatnikiem i znacznie ograniczyć jej koszty.