Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Kontakt

Dane kontaktowe


Dane kontaktowe:


Dział Handlowy:

tel.: 575-035-059
bok@necker.com.pl

Dział Wdrożeń:

tel.: 791-035-373
biuro@necker.com.pl


Adres biura:


Necker sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
biuro@necker.com.pl

 

Necker sp. z o.o.
KRS: 0000556808, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5272735882 REGON: 361476480 Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 5 000 PLN

 

Formularz kontaktowy

JPK_VAT (3) - ważne zmiany !

Do obsługi nowych wzorów JPK_VAT (3) , niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania. Producenci dostosowują programy finansowo-księgowe i wprowadzają do sprzedaży odpowiednie aktualizacje. Od 1 stycznia 2018 rejestrów VAT nie można już prowadzić ręcznie poza programami komputerowymi, a obowiązek składania JPK_VAT ciąży na wszystkich podatnikach VAT. Dużą zmianą w wersji (3) struktury JPK_VAT jest wprowadzenie zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej jeszcze za 2017 rok wersji, wystarczyło wskazać, czy składany plik JPK_VAT jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej składanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt. Ciekawą zmianą jest także wprowadzenie pola, w którym podatnik może wskazać adres e-mail, do przesyłania informacji zwrotnych przez służby skarbowe. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że służby skarbowe stawiają na komunikację w formie elektronicznej: pozwala to skrócić czas wymiany informacji z podatnikiem i znacznie ograniczyć jej koszty.