Erp w chmurze. enova365 to jedyny multi-interfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. Czytaj więcej

Wdrożenia

Wdrożenia

Wdrażając system ERP bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe aspekty i warianty procesu wdrożenia, tak aby zapewnić Państwu oczekiwane rezultaty związane z implementacją nowego systemu informatycznego. Otrzymują Państwo od nas wszechstronną pomoc i wsparcie grup ekspertów, zapewniające szybki i efektywny postęp prac wdrożeniowych. Mając na celu najwyższe standardy obowiązujące w procesie wdrożeń systemów ERP proponujemy Państwu poniższe zakresy usług wdrożeniowych.

Analiza wymagań

Celem analizy jest przegląd i wartościowanie Państwa wymagań biznesowych odnośnie projektu. Pomożemy Państwu lepiej zrozumieć funkcjonalność systemów ERP oraz metody dostosowywania jej do Państwa wymagań. Rezultatem analizy wymagań będzie również ogólny plan i sposób wdrożenia systemu w Państwa organizacji.

Zarządzanie projektem

Przeznaczymy dla Państwa wykwalifikowanego Menadżera Projektu, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu, poprowadzenie skutecznego wdrożenia i odpowiednie dostosowanie systemu do Państwa potrzeb biznesowych. Będzie on również współpracował z Państwa pracownikami, odpowiedzialnymi za projekt.

Projektowanie systemu

W fazie projektowania systemu zostają wyspecyfikowane szczegółowe definicje techniczne i zasady wdrażania systemu. Przykładowo, obejmować one mogą projektowanie platformy systemowej, techniczny przegląd platformy, konfigurację terminali, konfigurację systemu i infrastruktury sieci. Efektem tego etapu jest przygotowanie planu projektu.

Testowanie i zatwierdzanie systemu

Przeprowadzenie testów według szczegółowego planu potwierdza, że system został wdrożony według zasad i działa zgodnie z Państwa oczekiwaniami. W tej ostatniej fazie implementacji systemu zostaje podpisany dokument zatwierdzający dostarczenie i zainstalowanie systemu.

Wsparcie techniczne

Serwis techniczny Necker Sp. z o.o. ma za zadanie wspieranie naszych Klientów w ich codziennej działalności organizacyjnej. Nasz personel posiada wysokie kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, gdyby takowe wystąpiły.

Szkolenia

Necker oferuje szeroki zakres szkoleń techniczych dla personelu administrującego systemem, jak również dla osób odpowiedzialnych za operacje biznesowe tak, aby zapewnić naszym Klientom gruntowne przygotowanie do zarządzania i używania systemów ERP.

JPK_VAT (3) - ważne zmiany !

Do obsługi nowych wzorów JPK_VAT (3) , niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania. Producenci dostosowują programy finansowo-księgowe i wprowadzają do sprzedaży odpowiednie aktualizacje. Od 1 stycznia 2018 rejestrów VAT nie można już prowadzić ręcznie poza programami komputerowymi, a obowiązek składania JPK_VAT ciąży na wszystkich podatnikach VAT. Dużą zmianą w wersji (3) struktury JPK_VAT jest wprowadzenie zasady numerowania składanych korekt plików JPK. W obowiązującej jeszcze za 2017 rok wersji, wystarczyło wskazać, czy składany plik JPK_VAT jest składany po raz pierwszy lub czy jest korektą wcześniej składanego pliku. W nowej wersji przewidziano możliwość złożenia do 999 korekt. Ciekawą zmianą jest także wprowadzenie pola, w którym podatnik może wskazać adres e-mail, do przesyłania informacji zwrotnych przez służby skarbowe. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, że służby skarbowe stawiają na komunikację w formie elektronicznej: pozwala to skrócić czas wymiany informacji z podatnikiem i znacznie ograniczyć jej koszty.